Malderburch - Centrum voor welzijn, wonen en zorg

Broekkant 16
6581 AE Malden
Telefoon: 024 3570570
E-mail: info@malderburch.nl

Zoek:

> Welzijn
> Wonen
> Zorg
> Ontmoeten

Zorgkaart Nederland

Sociale kaart Gem. Heumen

> Nieuws

> Algemeen

> Downloads

> Alzheimercafé

Dementiewijzer Gem. Heumen
 01 Is het dan toch dementie
 02 Dementie, en nu
 03 Zorg voor de mantelzorger
 04 Actief en betrokken blijven
 05 Hoe zorgt u voor uw vervoer
 06 Wat kan thuis
 07 Alles goed regelen
 08 Als thuis wonen niet meer gaat
 Folder aandacht voor dementie

> Klachtenregeling 

Kwaliteitsvenster
- Personeelssamenselling
- Medezeggenschap
- Keurmerken
- Zorginhoudelijke Indicatoren
- Intern en Extern Toezicht
- Externe Partners
- Waardering Cliënten/Mantelzorgers
- Waardering Medewerkers/Vrijwilligers

> ANBI

> Vacatures

> Vriendenclub Malderburch

> Contact

Lettergrootte A A A

Organisatie

Malderburch heeft een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.

Onze visie en ons beleid

Malderburch is er voor alle ouderen in de gemeente Heumen. Deskundig, gastvrij en efficiënt. Waar mogelijk sluiten wij aan bij de zelfstandige woon- en leefomgeving van onze cliënten. Wij zorgen voor een warme aangename woonomgeving. Zodat onze cliënten zich thuis voelen, ondanks toenemende afhankelijkheid, en regie houden over hun eigen leven. 

Malderburch wil blijvend goede, betaalbare zorg naar behoefte bieden, passend wonen aanbieden, in samenwerking met de verder hierbij betrokken partijen. In ons beleidsplan Midden in de samenleving is het beleid voor de periode 2014-2018 verwoord.

Werken en leren bij Malderburch?

Bij Malderburch zetten ongeveer 200 medewerkers en meer dan 100 vrijwilligers zich met hart en ziel in voor de cliënten. 
Wil jij je ook graag inzetten in de ouderenzorg? Zoek je een baan, stageplek, opleidingsmogelijkheid of vrijwilligerswerk? Wij hebben regelmatig vacatures.

Financiering goed geregeld

Voor fincanciering van dagbesteding en huishoudelijke hulp kan een beroep worden gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanuit de Wet Langdruige Zorg (WLZ) wordt de overige zorg gefinancierd.

 

Kwaliteitsjaarverslag en bestuursverslag 2017